Dítě jako hádanka – Christof Wiechert

Umění pedagogického rozhovoru o dítěti.

Rozhovor o dítěti je podstatnou součástí pedagogické práce v kolegiích waldorfských škol. Opírá se o vnímavé pozorování dítěte a jeho vedení je osobitým, navýsost lidským uměním. Christof Wiechert, zkušený waldorfský učitel, dobře známý i v České republice, v knize do tohoto umění fundovaně zasvěcuje a vysvětluje zákonitosti jeho přípravy a průběhu a na příkladech konkrétních dětí i možnosti použití. Tato kniha chce učitelům waldorfských škol pomoci v rozluštění svaté hádanky, kterou každé dítě představuje.