Peter Selg – Duchovní jádro waldorfské školy

108

Pojem spirituální v sobě zahrnuje mnohem více, než jen náboženskost, zahrnuje i ateistickou a přírodní spiritualitu, která ovšem v naší, hodnotově velmi nepříznivě nastavené společnosti začíná rychle mizet a stává se nenormalitou nebo je v lepším případě nahrazována náboženským cítěním a náboženskými projevy. Každému waldorfskému učiteli, rodiči a lidem, kteří se okolo waldorfské pedagogiky točí, je toto sémantické oddělování spirituality od náboženství jasné.

Katalogové číslo: 1037 Kategorie: Štítek:

Popis

,,Politika a politická činnost bude od nynějška působit tak, aby bylo s lidmi jednáno jako podle šablon. Bude se to zkoušet daleko více než dříve a lidé budou do těchto šablon zařazováni. S lidmi bude jednáno jako s předměty, s nimiž musí být pohybováno jako s loutkami na drátech, a bude jim vnucováno, že to znamená ten myslitelně největší pokrok.“ (Rudolf Steiner, 1919)

,,Ta nejvnitřnější individualita člověka se vychovává stále sama, vychovává se tím, co vnímá ze svého okolí, co přijímá se smypatií svým životem a situacemi, do kterých je postavena. Učitel nebo vychovatel může pouze nepřímo působit tím, že tělesnost a duševnost člověka vychovává tak, aby měl člověk vzhledem k charakteru své výchovy v pozdějším životě co nejméně možných překážek a omezení ve své tělesnosti, ve svém temperamentu a ve svých emocích.“ (Rudolf Steiner)

Mám pocit, že je to pregnantní a rozhodující popis základů terapeutické pedagogiky. Vyjadřuje to, čím by se tato pedagogika měla zabývat a kde nemá co pohledávat – protože to není její oblast. Je to skutečná ,,výchova ke svobodě“, situace, kdy člověk druhému pomůže, aby našel své já, uchopil toto já společně s tělem a s okolím tak, že jednotlivec může dělat, co dělat musí, ze svého individuálního svobodného rozhodnutí. (str.35)