Zdravé dětství ve světě digitálních médií

Kniha popisuje rizika, která do života dětí a mladistvých vnášejí média, počítače a mobily: Ohrožení zdravého vývoje mozku a rozvoje duševních schopností, stres z neustálé komunikace, nebezpečí vzniku závislosti na internetu, hrách a sociálních sítích, ztrátu soukromí, internetové stránky ohrožující mládež, kyberšikanu, zneužívání aj. Kniha dále popisuje způsoby a opatření, jak těmto nebezpečím předcházet a jak je přiměřeně minimalizovat, přináší i obsáhlý seznam další literatury a kontakty na instituce a organizace, na něž se lze v případě potřeby obrátit s žádostí o konzultaci či o pomoc.

Popis

Děti tráví stále více času s moderními technologiemi (hlavně počítači a mobily) a rodiče si stále více
kladou otázku: Je to pro naše děti dobré? Je to zdravé? Respektive, kde je hranice toho „zdravého“ a
„nezdravého“?

Tuto otázku si kladou nejenom proto, že se o tom stále více píše. Většina dospělých má i vlastní
zkušenost, že sedět u počítače nebo televize přes určitou míru zdravé není, že to člověku nedělá
dobře. Jaká je ale tato míra u dětí, zvláště u těch malých? Dětští lékaři a psychologové stále důrazněji
varují, že děti jsou na negativa spojená s mediální technikou výrazně citlivější, že „méně vydrží“ a
následky mohou být mnohem vážnější než u dospělých. Jak s tím ale zacházet, když jsou média a
digitální technika všude kolem nás?

Na tyto otázky – a mnohem více – odpovídá nová knížka „Zdravé dětství ve světě digitálních médií“,
pocházející z dílny autorského kolektivu německé organizace „diagnose:media“. Popisuje rizika, která
média, počítače a mobily do života dětí a mladistvých vnášejí: Ohrožení zdravého vývoje mozku
a rozvoje duševních schopností, stres z neustálé komunikace, nebezpečí vzniku závislosti na
internetu, hrách a sociálních sítích, ztrátu soukromí, internetové stránky ohrožující mládež,
kyberšikana, zneužívání aj. Kniha dále popisuje způsoby a opatření, jak těmto nebezpečím předcházet
a jak je přiměřeně minimalizovat. Autoři vždy stručně popíší ideální podobu, jak by měl vztah
k médiím v tom kterém věku vypadat; při popisu jednotlivých opatření pak vycházejí z realistického
náhledu, nakolik je dnešní společnost s médii spojená, a hledají určitý kompromis – přiměřenou
rovnováhu mezi touhami dětí a mladistvých na jedné straně a omezeními, která jsou nezbytná jako
preventivní opatření k minimalizaci nebezpečí na straně druhé. Kniha dále přináší obsáhlý seznam
literatury k tomuto tématu a kontakty na instituce a organizace, na něž se lze v případě potřeby
obrátit s žádostí o pomoc.

Vydala Franesa 2020. Celobarevná, šitá s měkkou obálkou, 152 stran. Doporučená cena 250 Kč. ISBN
978-80-88337-16-4