Rudolf Steiner – Nauka o člověku

240

Všeobecná nauka o člověku jako základ pedagogiky – jedenáct přednášek Rudolfa Steinera.

,,Jenomže Steiner – jak vysvítá z následujících vět – nemluví v této chvíli vůbec o událostech viditelného světa, nemluví o fyzickém založení Waldorfské školy, nýbrž o tom, že toto založení má kromě viditelné stránky ještě stránku skrytou, neviditelnou, že tedy vnějšímu ději odpovídá souběžný děj v duchové atmosféře naší Země, nevnímatelný vnějšími smysly. Na tento skrytý děj poukazují slova ,,To, co se událo se založením této školy“. A říká-li vzápětí ,,nebudeme jaksi zasazovat mezi všední zážitky“, chce tím podnítit posluchače, aby hledali sami v sobě jinou oblast zážitků než onu všední, tj. oblast, o níž moderní člověk obyčejně ani neví…

Katalogové číslo: 1080 Kategorie: Štítek:

Popis